ISO 27001 och ISO 9001 – nu är vi certifierade enligt båda!

Vi är mycket glada och stolta att kunna berätta att Translator Scandinavias ledningssystem för informationssäkerhet är certifierad enligt ISO 27001.

Varför 27001? Information är den mest centrala delen i den tjänst vi erbjuder och korrekt informationshantering, dvs. att säkerställa att informationen hanteras med sekretess samt att dess riktighet och tillgänglighet garanteras, är av yttersta vikt för oss. I och med den höga graden av digitalisering i vår verksamhet är ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ett krav för vår verksamhet.

Målet för vårt informationssäkerhetsarbete är att skydda den information som finns inom verksamheten i syfte att den endast ska användas för det tänkta användningsområdet och av dem som har anledning att använda den, att den förblir riktig och tillgänglig enligt vad som är överenskommet med våra kunder och andra intressenter samt att skydda vår verksamhet mot störningar.

Vårt kvalitetsmål är att vi ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och om möjligt överträffa deras förväntningar och ständigt utveckla och förbättra vårt ledningssystem. Translator Scandinavia är sedan tidigare certifierad enligt ISO 9001.

Grattis till oss och till de som litar på vår organisation. Vi fortsätter att satsa på kvalitet och informationssäkerhet!

Här kan du ladda ner vårt certifikat CERTIFIKAT ISO/IEC 27001

Frågor? Vill du prata informationssäkerhet med oss?

Hör av dig till vår CISO Carolina Kühnemann på ck@staging.translator-scandinavia.se

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Rätt engelska på rätt plats

Många är duktiga på engelska i Sverige. Man lär sig engelska från tidig ålder, möter språket i filmer och tv-serier…

Att upphandla översättnings­tjänster – hur går det till

Att upphandla översättningstjänster och säkerställa hög kvalitet kan vara svårt. Vad ska man ställa för krav, hur ska man tänkta…

Därför är källtextens kvalitet viktig vid översättning

Om de data som matas in i ett informationssystem håller låg kvalitet, så blir också de resultat du får bristfälliga.…