Vår projekt­process

01. Offert

Våra erfarna projekt­ledare gör en analys

När du skickat in en förfrågan till oss gör vi en bedömning av uppdragets omfattning och karaktär. Bedömningen görs av en projektledare med erfarenhet inom just din bransch, för att vi vill vara säkra på att vi kan leverera en översättning som motsvarar dina krav och behov.

Därefter skickar vi en offert till dig som är baserad på antal ord i texten, svårighetsgrad, språkkombination samt till viss del på i vilket format vi hanterar texten. I offerten anger vi tydligt eventuella rabatter som du får om texterna exempelvis har många upprepningar eller om vi översatt texter för dig innan.

02. Projektstart

Noggrann översikt av materialet

När offerten är godkänd sammanställer projektledaren relevant referensmaterial och ett översättningsminne för projektet skickas till översättaren. Översättaren gör en bedömning av materialet och tar fram eventuella frågor om texten och innehållet. För oss är det viktigt att vi har koll på helheten innan vi sätter igång med översättningen. På så sätt blir översättningsprocessen smidig för både oss och dig.

03. Översättning

Kvalitet och säkerhet i fokus

Under projektets gång har projektledaren och översättaren löpande kontakt där de diskuterar eventuella tolkningsproblem i texten, lämpligt val av terminologi, förhållningssätt till referensmaterialet, eventuella fel i källtexten osv.

Din information hanteras på ett säkert sätt i vår egen IT-miljö, och alla översättningar görs enligt beprövade säkerhetsrutiner. För att spara dig både tid och pengar använder vi oss av moderna översättningsverktyg när vi arbetar med din text.

04. Granskning

Granskning och kvalitetssäkring

När översättarens arbete är klart kontrolleras texten av en utsedd kontrolläsare. Precis som översättaren och projektledaren har även den som granskar texten rätt bakgrund och kunskap.

Kontrolläsaren går igenom det översatta materialet och säkerställer att innehållet är korrekt översatt, att terminologin är adekvat och konsekvent och att stilen är anpassad efter dokumentets syfte och målgrupp. Därefter går översättaren och projektledaren igenom eventuella kommentarer och förbereder materialet för leverans till kund.

05. Leverans

Vi är nöjda när du är nöjd

Du får dina texter levererade i det format vi kommit överens om från början. Vi har flera smarta lösningar och integrationer med olika system, som gör att vi kan leverera dina texter på ett smidigt sätt som du själv önskar. Vi lämnar samtidigt över en kommentarsfil där vi har skrivit ner eventuella fel vi upptäckt i källtexten, hur vi valt att lösa svårtolkade passager, vilka referenstexter vi använt och annat som du behöver veta.

Om du skulle komma med förslag och ändringar kontrollerar vi alltid att det är korrekt och lägger sedan in ändringarna i texten. Det viktigaste för oss är att du är nöjd och vi gör alltid vårt yttersta för att du ska bli det.

tabs background image

Marknads­ledande teknik och verktyg

Vi använder marknadsledande teknik för att bygga smarta arbetsflöden, effektivisera processer och hantera terminologi. Med hjälp av den senaste tekniken kan vi spara dig både tid och pengar, samtidigt som du får professionella översättningar av hög kvalitet.

Läs mer om våra verktyg

Du kan känna dig trygg med oss

Med våra beprövade processer och rutiner kring hantering av texter kan du känna dig trygg med att din information är säker hos oss. Som ett kvitto på vårt ihärdiga säkerhetsarbete är vi certifierade enligt ISO 27001 och ISO 9001 – två certifieringar som sätter höga säkerhets- och kvalitetskrav på vår organisation.

Hos oss arbetar några av de bästa översättarna i branschen

Teknik som gör det enkelt för dig

icon 1

Terminologi­hantering

Vi arbetar med översättningsminnen för att kunna återvinna tidigare översatta texter. Det innebär att ditt material blir stilistiskt konsekvent och på lång sikt kommer du kunna spara både tid och pengar på dina översättningar.

icon 2

Kund­portalen

Vi välkomnar dig in i vår professionella översättningsmiljö. Där har du möjlighet att spåra dina uppdrag, hålla koll på översättningsprocessen och ladda upp dina filer säkert, utan de risker som kommer med att skicka dokument med e-post.

icon 3

Integrationer

Med smarta tekniska lösningar kan vi importera och exportera översättningar direkt till din hemsida eller CMS-system. Våra lösningar gör det enkelt att hantera många språk, stora textmassor och komplexa processer på flera plattformar samtidigt.

Hur kan vi hjälpa dig?