Behöver din text auktoriseras?

Auktoriserade översättningar

Den vanligaste anledningen till att en text behöver översättas av en auktoriserad translator är främst för att man behöver översätta intyg, betyg och liknande, eller om texten ska hålla i ett juridiskt sammanhang, t.ex. i en rättegång samt då översättningen ska ha status som originalhandling, t.ex. en årsredovisning som ska lämnas in till en utländsk eller svensk myndighet. Översättningen blir då bestyrkt av den auktoriserade translatorn.

Auktoriserad translator är en personlig och skyddad titel. En auktoriserad translator har genomgått ett omfattande prov hos Kammarkollegiet där man under en dag testar översättarens förmåga att översätta tre typer av texter: en allmän, en finansiell och en juridisk. Provet bedöms därefter av en expert och alla tre proven måste vara godkända för att man ska få kalla sig auktoriserad translator. Varje auktoriserad översättare får ett eget nummer och en stämpel och de dokument som ska auktoriseras ska förses med detta.

I Sverige kan man auktoriseras mellan svenska och ett annat språk. Man kan med andra ord inte auktoriseras i Sverige mellan t.ex. engelska och franska. Ett nytt prov måste göras om man vill bli auktoriserad inom flera språkkombinationer. Vart femte år genomgår translatorn ett nytt test för att kunna få behålla sin titel.

Auktoriserade translatorer hittar du på Kammarkollegiets webbplats.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Att översätta årsredovisningar – så går det till

Med en välskriven årsredovisning bygger du förtroende och intresse för ditt företag. Det är också ett av få dokument som…

Rätt engelska på rätt plats

Många är duktiga på engelska i Sverige. Man lär sig engelska från tidig ålder, möter språket i filmer och tv-serier…

Att översätta InDesign/IDML – hur går det till

Så här förbereder du din InDesign-fil för översättning Vi importerar InDesign-dokument i .idml-format till något av våra översättningsverktyg. InDesign-dokumentet ska…