Att beställa översättningar – hur går det till

Aldrig beställt översättningstjänster förut? Ingen fara, här förklarar vi hur det går till

Priset för varje översättningsuppdrag baseras på antal ord i texten, svårighetsgrad, språkkombination samt till viss del på i
vilket format vi hanterar texten, därför behöver vi att du skickar texten för att kunna ta fram en offert. Så här går processen till:

 1. Kunden skickar materialet som ska översättas via e-post eller länk. I beställningen specificeras vilken språkkombination uppdraget gäller, tidsramar och eventuella särskilda instruktioner om terminologi, stil, användningsområde och målgrupp
  för texten osv.
 2. Materialet analyseras och en prisuppgift skickas till kunden tillsammans med en preliminär leveranstid.
  Kunden bekräftar pris- och leveranstid.
 3. Projektledaren sammanställer relevant referensmaterial, instruktioner, det aktuella översättningsminnet och sätter igång översättningen.
 4. Översättningsarbetet påbörjas. Under översättningsarbetets gång har översättaren och projektledaren löpande kontakt för att diskutera eventuella tolkningsproblem i texten, lämpligt val av terminologi samt förhållningssätt till referensmaterialet osv.
 5. När översättningen är klar utförs kontrolläsning av materialet av en annan översättare med relevant kompetens, om detta ingår i den avtalade tjänsten. (Kontrolläsning = kontrollera en översättning avseende dess lämplighet för avtalat syfte, jämföra källtext och måltext samt rekommendera korrigeringsåtgärder.)
 6. Projektledaren gör en sista kontroll av materialet.
 7. Översättningen levereras till kund.
 8. Eventuell återkoppling från kund läggs in i texten, översättningsminnen uppdateras och en slutlig version av översättningen levereras till kunden.

Vi kan översätta de flesta format (InDesign, Office-paketet, xml m.m.) och hjälper även till med relaterade tjänster. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

ISO 27001 och ISO 9001 – nu är vi certifierade enligt båda!

Vi är mycket glada och stolta att kunna berätta att Translator Scandinavias ledningssystem för informationssäkerhet är certifierad enligt ISO 27001.…

5 frågor till vår nya IT- och produktionschef

Henrik kommer till oss med mer än 10 års branscherfarenhet, med inriktning mot automatisering av processer och implementering av ny…

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Translator Scandinavia är sedan september 2018 (med omcertifiering 2021) kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Ladda ner vårt certifikat ISO9001_SV-EN_2021 Fokus…