Att översätta InDesign/IDML – hur går det till

Så här förbereder du din InDesign-fil för översättning

Vi importerar InDesign-dokument i .idml-format till något av våra översättningsverktyg. InDesign-dokumentet ska enbart innehålla den text som ska översättas. Då undviker man att text som ej bör översättas kommer med.

Att meddela formgivaren:

* Ta bort all text eller bild utanför satsytan, som inte ska översättas. (All text kommer nämligen fram/översätts i våra verktyg vid översättning.)

* Acceptera alla ändringar och avaktivera sedan ändringsfunktionen.

* Exportera som ”idml” och skicka till oss tillsammans med den ursprungliga pdf-versionen.

Inkludera/exkludera texter i arbetsprocessen

De allra flesta översättningsverktyg har inställningar för vad som ska tas med för översättning eller inte. Den text vi kan välja att inkludera/exkludera är t.ex. text på mallsidor eller text i dolda lager. Det betyder att om man har text som man inte vill ska översättas (eller räknas med i ordräkningen) kan man placera den på ett eget lager och dölja det – och sedan meddela oss detta så att vi ser till att den inte kommer med i vårt arbetsflöde. Vi har tyvärr ingen möjlighet att exkludera text som ligger på arbetsytan (”pasteboard”) – den kommer att inkluderas, så det är bra om denna text tas bort innan originalet levereras till oss. Om man absolut behöver ha den kvar i dokumentet, lägg den på ett eget lager som döljs (se ovan).

Text i länkad grafik

I en översättningsprocess med InDesign-original kan det vara en bra idé att i den mån det går försöka undvika text direkt i grafik (t.ex. .eps, .ai etc.). Dessa texter kommer i så fall inte med automatiskt i vårt arbetsflöde utan måste behandlas separat. Vid de fall man trots allt måste ha text i detta format, behöver vi få tillgång till de länkade filerna med texten i redigerbar form om vi ska kunna lägga in översättningarna där, alternativt om vi levererar dessa texter separat i textformat, om ni vill sköta det språkbytet själva.

Utrymme och justeringar

Många språk skiljer sig i hur mycket de ”bygger” längdmässigt, och hur mycket översättaren än försöker att hålla texterna korta så kommer de att ta mer plats. Ryska är ett exempel på de språk som ”bygger mest” medan asiatiska språk kan ta samma eller mindre utrymme. Räkna redan vid formgivning med att den översätta versionen kan ta ca 10-25 % mer plats. Bestäm i förväg hur du vill hantera det – är det t.ex. OK att minska teckengraden, radavstånden, styckeavstånden, illustrationernas storlek etc.? Det kan vara bra att ha i åtanke när man skapar originallayouten för ett dokument som man vet ska översättas.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Nya kontrakt med Europeiska kommissionen

Translator Scandinavia har fått skriva ytterligare kontrakt med Europeiska kommissionen och Översättningscentrum. Det rör sig om ramavtal för översättning av…

Därför är källtextens kvalitet viktig vid översättning

Om de data som matas in i ett informationssystem håller låg kvalitet, så blir också de resultat du får bristfälliga.…

Så blev transcreation nyckeln i byråns Tysklandslansering

När marknadsbyrån Republiken fick uppdraget att på kort tid anpassa en hemsida för den utmanande tyska marknaden, vände de sig…