Översättningar och pris – vad kostar översättning per timme?

Priset på översättningar kan ju variera en hel del. Hur mycket du får betala beror dels på antalet ord, men också på vilken språkkombination du önskar, vilket ämnesområde det rör sig om, och inte minst – hur texten ska användas.

Behöver du översätta en bipacksedel till ett medicinskt preparat? Eller kanske texter inom juridik, finans, IT eller teknik? Då krävs det särskild expertis för att säkerställa att innehållet blir rätt.

I den här artikeln får du reda på vilka faktorer som styr priset på just din översättning, varför översättningar kan kosta så olika och hur du kan få ner kostnaden på din offert.

Hur lång tid tar det att översätta 1 000 ord?

Antalet ord har stor inverkan på översättningens pris. En professionell översättare hinner i snitt med upp till 2 000 ord per dag. Sedan tillkommer tid för textgranskning, vilken kan vara mer eller mindre omfattande. 

På Translator Scandinavia får du rabatt om texten innehåller repetitioner eller innehåll som kan återanvändas från tidigare översättningar. Vilken rabatt du får syns i offerten som vi går igenom tillsammans innan projektet drar igång.

Hur lång tid översättningen tar beror till stor del på vilka förväntningar du har på översättningen och hur mycket kvalitetssäkring som krävs för att texten ska uppfylla dina krav. 

Offerten påverkas även av följande faktorer: 

  • Mellan vilka språk du vill översätta
  • Behov av specialkompetens
  • Hur snabbt texten måste bli klar 
  • Om det är lämpligt att använda maskinöversättning och AI

Översätta till engelska eller tyska? Språkkombination påverkar

För att säkerställa en hög kvalitet utför Translator Scandinavia enbart översättningar till översättarens modersmål. 

Vissa språkkombinationer är ovanligare än andra. Då finns det färre lämpliga översättare att tillgå, vilket medför en högre efterfrågan och att priset stiger. Det är till exempel dyrare att översätta från svenska till engelska än tvärtom. 

Orsaken är att det finns relativt få engelskspråkiga översättare som behärskar svenska, medan de flesta med svenska som modersmål översätter från engelska till svenska. 

En annan faktor som påverkar priset är vilket land översättaren är bosatt i och hur den ekonomiska situationen ser ut där. Även valutafluktuationer spelar in, vilket till exempel gör det dyrare att översatta till norska än till svenska.

Kräver din text specialkunskap? Kostnaden styrs av tillgång på rätt översättare 

För att översätta en text på ett kvalitetssäkert sätt krävs också rätt fackkunskap och god förståelse för textens målgrupp och kontext. 

Förutom olika språkkombinationer har översättarna hos seriösa översättningsbyråer specialkunskaper. Deras olika kunskaper och erfarenheter gör dem lämpade för olika uppdrag. 

Utöver språkkombinationen påverkas priset av textens ämnesområde och vilken specialkunskap som krävs för att innehållet och tonaliteten i texten ska bli rätt. 

Tillgång och efterfrågan på översättare med rätt specialkunskap är alltså ännu en faktor som styr priset.

Juridisk, medicinsk eller finansiell – vilken slags översättning behöver du?

Ska du översätta en årsredovisning eller en delårsrapport behöver du en översättare med finansiell kunskap. Även för medicinska eller juridiska texter krävs rätt fackkunskap. Översättaren måste behärska terminologin inom just din bransch.

Många gånger är tonaliteten och stilen lika viktigt som terminologin, som när Translator Scandinavia fick uppdraget att översätta bröllopstalet åt kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Då söker du en översättare som är en god stilist.

Vilken specialkompetens eller erfarenhet som just ditt uppdrag kräver är alltså ytterligare en faktor som påverkar priset. Detta då tillgången på översättare med rätt profil varierar från fall till fall. 

Läs mer om hur du kan få hjälp med översättningar inom:

Hur snabbt måste texten vara klar – passar maskinöversättning, AI?

När klockan tickar och hundratals produkttexter snart måste vara klara kan tidsaspekten vara det mest avgörande. En fördel med att välja en stor och erfaren översättningsbyrå är att uppdraget kan skalas upp eller ned utifrån dina behov. 

Precis som i de flesta branscher är deadline relevant för priset. Behöver du översättningen ”jättesnabbt” medför det vanligtvis ett högre pris. 

En effektiv metod för att snabba på processen är att använda maskinöversättning eller artificiell intelligens, AI, som hjälpmedel. AI-tekniken är ett fantastiskt stödverktyg för många texter.  

Hos Translator Scandinavia ingår denna tjänst som en naturlig del i översättarens arbetsprocess i de fall då det är överenskommet med kunden. Läs mer om maskinöversättning här.

Kostnaden för översättningar – så kommer du billigare undan

Priset styrs alltså av volym, språkkombination, ämnesområde, deadline samt vilka övriga önskemål du har som kund. Men det finns ändå möjligheter att påverka priset – utan att pruta eller tumma på kvaliteten.

För dig som sitter på en tajt projektbudget går det att sänka kostnaden för översättningen på olika sätt. En smart idé för att få ner priset är att samarbeta med ett och samma översättningsföretag.  

Translator Scandinavia sparar de texter som översätts i kundspecifika textdatabaser. På så sätt kan tidigare översätta texter utnyttjas för nya uppdrag för samma kund. Då går översättningen nästan alltid snabbare och priset blir lägre över tid.

Spara tid och pengar med en professionell översättningsbyrå

Se också till att samarbeta med ett professionellt översättningsföretag. Vi har verktyg som gör att vi kan analysera materialet och se om det finns repetitioner och mönster som kan påverka pris och leveranstid. 

Med Translator Scandinavia får du dessutom hjälp att avgöra vad som är värt att översättas och hur du kan tänka när det gäller kvalitetssäkring utifrån förväntningar och projekt.

Jobbar du på en byrå? Då kan artikeln 7 tips för byråer som behöver hjälp med översättningar hjälpa dig att undvika de vanligaste misstagen som kan kosta tid och pengar i onödan. 

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Att beställa översättningar – hur går det till

Aldrig beställt översättningstjänster förut? Ingen fara, här förklarar vi hur det går till Priset för varje översättningsuppdrag baseras på antal…

7 tips för byråer som behöver hjälp med översättningar

Jobbar du med kommunikation, marknadsföring, reklam, IR eller PR? Då är en erfaren översättningspartner en självklar del av din byrås…