Därför är källtextens kvalitet viktig vid översättning

Om de data som matas in i ett informationssystem håller låg kvalitet, så blir också de resultat du får bristfälliga.

Detta kan överföras till de flesta områden där det är svårt att få ett bra resultat om grundmaterialet är dåligt. När det gäller översättning är det svårt att utgå från en rörig, ologisk källtext där viktig information saknas, och ändå åstadkomma en bra översättning.

Att källan håller hög kvalitet är en grundläggande förutsättning. Kvaliteten på den slutliga översatta och lokaliserade produkten är alltid avhängig källmaterialet. En välskriven källtext där författaren haft lokaliseringsprocessen i åtanke redan från början, lägger grunden för ett framgångsrikt översättningsprojekt.

Källmaterialet måste vara konsekvent, tydligt och välskrivet. Skribenten bör genomgående använda samma ord och uttryck för ett och samma koncept eller för en viss teknikkomponent etc. Man bör också undvika att skriva alltför långa eller komplexa meningar.

Lokala referenser som inte går att översätta utan att innebörden går förlorad bör också undvikas. Texten ska kunna överföras till olika språk och kulturella sammanhang utan att behöva omarbetas. Undvik därför exempelvis skämt och kulturella anspelningar som bara fungerar i det land där texten skrivs. Om materialet innehåller sådana kulturella referenser när det skickas iväg för översättning kommer de problemen att behöva lösas i ett senare skede, inte bara en gång utan varje gång materialet översätts till ett nytt språk.

Tänk på det här innan du skickar en text på översättning:

  • Var konsekvent och använd samma terminologi i all dokumentation.
  • Låt en språkexpert gå igenom texten och göra de ändringar som behövs (särskilt om texten är skriven av någon som inte har språket i fråga som modersmål).
  • Undvik kulturella anspelningar, till exempel hänvisningar till fallstudier där situationen inte stämmer med förhållandena på den nya marknaden.
  • Ta ställning till om namn ska behållas, eller lokaliseras så att man upplever att materialet är skrivet för den nya marknaden.

Vill du veta mer?

Mer från kunskapsbanken

Nya kontrakt med Europeiska kommissionen

Translator Scandinavia har fått skriva ytterligare kontrakt med Europeiska kommissionen och Översättningscentrum. Det rör sig om ramavtal för översättning av…

7 tips för byråer som behöver hjälp med översättningar

Jobbar du med kommunikation, marknadsföring, reklam, IR eller PR? Då är en erfaren översättningspartner en självklar del av din byrås…

Maskinöversättning och AI – en bra eller dålig affär för ditt företag?

ChatGPT har tagit världen med storm. Men visste du att vi på Translator Scandinavia använt avancerad AI-teknik som hjälpmedel under…